Missie en visie van 't Echtenest


Missie

’t Echtenest vormt een centrale plek in haar omgeving waar betrokkenheid, verbinding en samenwerking de basis vormen. Daarnaast sluit ons onderwijs aan bij de belevingswereld van de leerlingen, stimuleert een onderzoekende houding, biedt ruimte voor eigen inbreng, zelfstandig werken en het dragen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en planning. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend  en stimuleren deze houding ook bij onze leerlingen. ‘t Echtenest is een kleinschalige Dalton school die zich kenmerkt door grote ouderbetrokkenheid en buiten leren. We willen leerlingen motiveren om bewegend te leren en te ontdekken. De basis van waaruit we werken is een veilig klimaat voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. We geven onze lessen zoveel mogelijk op maat, zodat elke leerling zich gewaardeerd voelt en met plezier naar school kan gaan. Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen voor te bereiden op een passende plek in en deelname aan een snel veranderende maatschappij.
 


Visie

Op odbs ’t Echtenest vinden wij het nu en in de toekomst belangrijk dat:

 
Deze waarden zijn in ons onderwijs, nu en in de toekomst, op de volgende manier terug te zien: