Een functionaris gegevensbescherming (ook wel: data protection officer of data privacy officer) is iemand die binnen een bedrijf of organisatie verantwoordelijk is voor naleving van de regelgeving die voortvloeit uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor Stichting Wolderwijs is dit meneer Martijn Jansen.